Giá tốt nhất
Giá tốt nhất
Vận chuyển miễn phí
Vận chuyển miễn phí
Dịch vụ nhanh nhất
Dịch vụ nhanh nhất
Linh kiện chính hãng
Linh kiện chính hãng

Màn chiếu

Lọc theo giá
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX100T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX100T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m21 x 1m25 (đường chéo 100 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX92T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX92T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m03 x 1m14 (đường chéo 92 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX150T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX150T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 3m32 x 1m87 (đường chéo 150 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX133T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX133T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m95 x 1m65 (đường chéo 133 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX120T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX120T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m65 x 1m49 (đường chéo 120 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX106T

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX106T

  Giá: Liên hệ
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m3 x 1m3 (đường chéo 106 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD150S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD150S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD133S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD133S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD120S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD120S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD105S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD105S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD100S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD100S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD92S

  Màn chiếu phim chuyên dụng Tab-tension 4K HD92S

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, độ gain 2.0, kết nối điều khiển Trigger 12V, hệ thống kết nối điều khiển cao cấp không sử dụng dây, động cơ turbo bền bỉ và êm ái.
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 300 inch HDFilm 300-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 300 inch HDFilm 300-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 300 inch (kích thước 6,46m x 4,05m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 200 inch HDFilm 200-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 200 inch HDFilm 200-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 200 inch (kích thước 4,31m x 2,69m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 180 inch HDFilm 180-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 180 inch HDFilm 180-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 180 inch (kích thước 3,88m x 2,42m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 150 inch HDFilm 150-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 150 inch HDFilm 150-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 150 inch (kích thước 3,23m x 2,02m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 138 inch HDFilm 138-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 138 inch HDFilm 138-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 138 inch (kích thước 2,97m x 1,86m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 133 inch HDFilm 133-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 133 inch HDFilm 133-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 133 inch (kích thước 2,86m x 1,79m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 120 inch HDFilm 120-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 120 inch HDFilm 120-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 120 inch (kích thước 2,58m x 1,62m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 106 inch HDFilm 106-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 106 inch HDFilm 106-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 106 inch (kích thước 2,28m x 1,43m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 100 inch HDFilm 100-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 100 inch HDFilm 100-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 100 inch (kích thước 2,15m x 1,35m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 92 inch HDFilm 92-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 92 inch HDFilm 92-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 92 inch (kích thước 1,98m x 1,24m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD 80 inch HDFilm 80-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 80 inch HDFilm 80-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 80 inch (kích thước 1,72m x 1,08m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD-77 inch HDFilm 77-1610

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-77 inch HDFilm 77-1610

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 77inch (kích thước 1,66m x 1,04m)
  Màn chiếu phim 3D, FullHD-226 inch HDFilm226

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-226 inch HDFilm226

  Giá: Liên hệ
  Chất liệu PVC cao cấp nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD.Độ gain 2.0, động cơ turbo,đường chéo 226inch (kích thước 5m x 2,81m)
  1. Vai trò của màn chiếu trong thời đại công nghệ
  Trong thời đại kỷ nguyên số 4.0 việc các trang thiết bị được tích hợp công nghệ cao giúp cuộc sống trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều, từ đó đã dần dần tạo thói quen cho người tiêu dùng luôn hướng tới nhanh và hiện đại. Theo dòng chảy xu hướng, màn chiếu dần trở nên thông dụng và phổ biến hơn với nhiều người và được sử dụng rộng rãi cả trong tổ chức cá nhân lẫn tập thể.
  Hiện nay các mẫu màn chiếu được sử dụng nhiều và ưa chuộng nhất trên thị trường chủ yếu có 2 loại sau đây:
  • Màn chiếu treo tường

  • Màn chiếu điện

  Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu xem những ưu điểm gì khiến hai dòng màn chiếu trên lại được ưa chuộng và nhận được nhiều tự in tưởng từ mọi người nhu thế nhé!

  1.1. Màn chiếu treo tường (Màn chiếu tự cuốn)

  Màn chiếu treo tường hay còn có tên gọi khác là màn chiếu cuốn. Loại màn này khá thông dụng trong nhiều cơ quan doanh nghiệp bởi giá thành khá rẻ, tiện dụng. Tuy được bắt cố định trên trường nhưng vẫn dễ dàng tháo lắp đặt, vận chuyển.

  Nhược điểm duy nhất của loại màn này là đầu ra chất lượng hình ảnh không được hoàn toàn tối ưu như loại màn chiếu điện. Hình ảnh sẽ đôi lúc không được rõ nét và bị vỡ điểm ảnh tuy nhiên bù lại được tính cơ động khá cao.

  1.2. Màn chiếu điện

  Loại màn này là loại cao cấp thường sử dụng trong những phòng họp được đầu tư lớn. Loại màn chiếu điện này có thể hiểu nôm na như một chiếc ti vi, có khung đỡ, màn trắng trình chiếu, hệ thống mô-tơ điện và điều khiển như một chiếc vô tuyến đích thực.

  Màn chiếu điện thường được gắn cố định vào tường và sẽ mất rất nhiều công sức phải di chuyển đây cũng là khuyết điểm lớn nhất khi sử dụng loại màn chiếu này bù lại loại màn chiếu điện này cho chất lượng hình ảnh tuyệt đối chuẩn về màu sắc lẫn ánh sáng. Hai loại màn chiếu trên đều sẽ được sử dụng tùy thuộc vào kinh phí đầu tư của chủ sở hữu và nhu cầu mà người đó cần để đảm bảo phù hợp nhất.

  2. Màn chiếu độ tương phản cao có thực sự là một màn chiếu tốt?

  Chính xác! Một chiếc màn chiếu độ tương phản cao quả thực là một sản phẩm tốt tuy nhiên đánh giá một chiếc màn chiếu chỉ dựa trên độ tương phản của màn chiếu là hoàn toàn sai lầm.
  Bởi điều tạo nên một chiếc màn chiếu tốt còn bao gồm rất nhiều yếu tố từ độ phân giải, độ tương phản đến loại màn đó có phù hợp với máy chiếu hiện tại không. Chưa kể một chiếc màn chiếu độ tương phản cao có thể hoàn toàn không phù hợp với túi tiền của bạn, điều này mới thực sự là quan trọng nhất. Vì thế hãy tỉnh táo lựa chọn cho mình một chiếc màn chiếu phù hợp từ chất lượng cho đến kích cỡ của màn chiếu nhé.

  3. Các kích thước màn chiếu phim thông dụng hiện nay

  Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng các loại màn chiếu ngày nay được chia làm nhiều kích cỡ để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng nhưng phổ biến nhất có thể kể đến:

  • Màn chiếu treo tường 120 inch

  • Màn chiếu treo tường 150 inch

  • Màn chiếu điện 200 inch

  • Màn chiếu điện 100 inch

  HD Hải Hưng chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm của màn chiếu chính hãng DALITE, HDMOVIE, GRANDVIEW....  với đầy đủ kiểu dáng màn chiếu cũng như kích thước khác nhau như: Màn chiếu 3 chân di động, màn chiếu treo tường hay còn gọi là màn chiếu kéo tay trong đó có màn chiếu kéo tay thông thường và màn chiếu kéo tay tự cuốn, Màn chiếu treo tường điều khiển điện ( Màn chiếu điện - có điều khiển từ xa ) , Màn chiếu phim HD ,3D tỷ lệ 16:9 , 21 : 9 …. bao gồm màn chiếu Bạc 3D và màn chiếu Tab-Tension,Màn chiếu khung, màn chiếu cong .....

  Với tiêu chí màn chiếu giá rẻ, hãng chính hãng, độ bền cao, hàng đẹp tới tay người tiêu dùng, Hải Hưng luôn luôn mong muốn được đem đến cho quý khách những sản phẩm màn chiếu tốt nhất.

   

  >>> Xem thêm: +800 mẫu Màn chiếu giá rẻ - chính hãng - giá rẻ hơn 15% so với thị trường được cập nhật mới nhất với nhiều mẫu mã, chủng loại ở dưới đây để chọn cho gia đình 1 mẫu màn chiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng nhất

  CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN

  Hãng Máy Chi?u CHRISTIE
  Hãng S?n Xu?t Máy chi?u NEC
  Hoi Nghi truyen Hinh Cisco
  Máy chi?u Panasonic
  Máy chi?u Sony
  Ten doi tac
  Máy chi?u Epson
  H?i ngh? truy?n hình Polycom
  Loa JaMo
  Messenger
  Zalo
  Hotline
  Bản đồ
  Nhắn tin