Hotline (24/7): 0932.060.286
Trang chủ Màn chiếu   Màn chiếu 3D -FULLHD

Màn chiếu 3D -FULLHD

Lọc theo giá

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-162 inch HDFilm162

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 162inch (kích thước 3,6m x 2,02m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-150 inch HDFilm150

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 150inch (kích thước 3,32m x 1,87m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-138 inch HDFilm138

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 138inch (kích thước 3,05m x 1,72m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD-137 inch HDFilm137

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 137inch (kích thước 3,05m x 1,71m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 133 inch HDFilm133

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 133inch (kích thước 2,95m x 1,65m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 120 inch HDFilm120

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 120inch (kích thước 2,65m x 1,49m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 110 inch HDFilm110

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 110inch (kích thước 2,44m x 1,37m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 106 inch HDFilm106

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 106inch (kích thước 2,3m x 1,3m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 100 inch HDFilm100

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 100inch (kích thước 2,21m x 1,25m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 96 inch HDFilm96

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 96inch (kích thước 2,13m x 1,20m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 92 inch HDFilm92

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 92inch (kích thước 2,03m x 1,14m)

  Màn chiếu phim 3D, FullHD 80 inch HDFilm80

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Chất liệu sợi quang học nhập khẩu, công nghệ cao đảm bảo độ “sâu” của phim 3D, HD và FullHD. Độ gain 1.3, đường chéo 80inch (kích thước 1,78m x 1m)
  CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN
  Hãng Máy Chi?u CHRISTIE
  Hãng S?n Xu?t Máy chi?u NEC
  Hoi Nghi truyen Hinh Cisco
  Máy chi?u Panasonic
  Máy chi?u Sony
  Ten doi tac
  Máy chi?u Epson
  H?i ngh? truy?n hình Polycom
  Loa JaMo