Hotline (24/7): 0974991898
Trang chủ Màn chiếu   Màn chiếu Fix Frame

Màn chiếu Fix Frame

Lọc theo giá

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX92T

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m03 x 1m14 (đường chéo 92 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX150T

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 3m32 x 1m87 (đường chéo 150 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX133T

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m95 x 1m65 (đường chéo 133 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX120T

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m65 x 1m49 (đường chéo 120 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.

  Màn chiếu tương phản cao Fix Frame HDMovie chính hãng HFIX106T

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu cố định siêu tương phản chuyên dùng cho phòng phim FullHD, 3D, 4K chuyên nghiệp. Kích thước 2m3 x 1m3 (đường chéo 106 inch), tỷ lệ 16:9. Độ gain 2.5.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX350 inch HDMovie

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu Fixed-Frame khung cố định gắn tường HFix350 của HDMovie, tỷ lệ 16:9, kích thước 350 inch, chất liệu sợi quang học nhập khẩu dày, mịn và siêu bền, độ gain 2.0

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX300 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed Frame 300 inch xem phim 3D, HD, FullHD... Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 261” x 147”, khung hình rộng 160 độ, kích thước: 6.64mx3.74m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX250 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định xem phim 3D, HD, FullHD... Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 218” x 123”, khung hình rộng 160 độ, kích thước (dài rộng): 5.53m x 3.10m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX200 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định fixed-frame xem phim 3D, HD, FullHD... Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 174” x 98”, khung hình rộng 160 độ, kích thước:4.43m x 2.49m

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX180 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-Frame xem phim 3D, HD, FullHD..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 157” x 88”, khung hình rộng 160 độ, kích thước:3.98m x 2.24m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX150 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-frame xem phim 3D, HD, FullHD..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 131” x 73”,khung hình rộng 160 độ, kích thước:3.32m x 1.87m

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX133 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm Fixed-Frame gắn tường cố định xem phim 3D, HD, FullHD...Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 116” x 65”, khung hình rộng 160 độ, kích thước:2.95m x 1.65m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX120 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu Fixed-frame khung nhôm gắn tường cố định xem phim 3D, HD, FullHD...Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 105” x 59”, khung hình rộng 160 độ, kích thước:2.65m x 1.49m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX106 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-Frame xem phim 3D, HD, FullHD...Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 92” x 52”, khung hình rộng 160 độ, kích thước: 2.3m x 1.3m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX100 INCH

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu Fixed-Frame khung nhôm gắn tường cố định xem phim 3D, HD, FullHD..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 87” x 49”, khung hình rộng 160 độ, kích thước: 2.21m x 1.25m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame HFIX92 inch

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-Frame xem phim 3D, HD, FullHD..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 80” x 45”, khung hình rộng 160 độ, kích thước: 2.03m x 1.14m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame 4K 120 inch - UFIX120U

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-frame độ phân giải 4K 120 inch.Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 105” x 59”, khung hình rộng 160 độ, kích thước:2.65m x 1.49m.

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame 4K 106inch - UFIX106U

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-Frame xem phim 3D, HD, 4X..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 92” x 52”,độ gain 2.0, khung hình rộng 160 độ, kích thước (dài rộng):2.3m x 1.3m

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame 4K 100 inch - UFIX100U

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-frame xem phim 3D, HD, 4X..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 87”x49”,độ gain 2.0, khung hình rộng 160 độ, kích thước (dài rộng):2.21m x 1.25m

  Màn chiếu khung cố định Fixed-Frame 4K 92 inch -UFIX92U

  MSP:
  Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất
  Màn chiếu khung nhôm gắn tường cố định Fixed-frame xem phim 3D, HD, 4K..Tỷ lệ 16:9, vùng chiếu 80” x 45”,độ gain 2.0,khung hình rộng 160 độ, kích thước (dài rộng):2.03mx1.14m
   Trang:    1  2 
  CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN
  Hãng Máy Chi?u CHRISTIE
  Hãng S?n Xu?t Máy chi?u NEC
  Hoi Nghi truyen Hinh Cisco
  Máy chi?u Panasonic
  Máy chi?u Sony
  Ten doi tac
  Máy chi?u Epson
  H?i ngh? truy?n hình Polycom
  Loa JaMo
  Messenger
  Zalo
  Hotline
  Bản đồ
  Nhắn tin